De Waddenzee is een uniek natuurgebied.

Het getij en de natuur maken het varen op de Waddenzee tot een belevenis. Tegelijkertijd is dit het grootste natuurgebied van Europa en van levensbelang voor allerlei vogels, vissen en zoogdieren. Zij moeten er naar voedsel zoeken, broeden, rusten of hun jongen groot brengen. Deze natuur is zo uitzonderlijk dat in 2009 de Waddenzee het predicaat Werelderfgoed is toegekend. Op de website Beleef de Waddennatuur vindt u veel informatie over dit unieke natuurgebied en hoe u daar verantwoord van geniet.

 

Veilig en verantwoord varen op de Waddenzee met respect voor de natuur.

Daarvoor is de VAAR-WIJZER-WADDENZEE ontwikkeld. Voor iedere watersporter de sleutel om veilig en verantwoord van het Werelderfgoed de Waddenzee te genieten.
Klik hier voor deze VAAR-WIJZER en maak een afdruk voor aan boord.

De campagne "Ik pas op het Wad" roept vaarrecreanten op om rekening te houden met de kwetsbare Waddennatuur. Met nuttige tips voor verantwoord droog vallen.

 
 
 

© 2011 Stichting Jachthavens Waddeneilanden | EN/OF ontwerp & communicatie | Login |
TV | Home