Skip to main content
Waddenhaven Texel
Waddenhaven Vlieland
Waddenhaven Terschelling
Waddenhaven Ameland
Waddenhaven Schiermonnikoog

Veilig en verantwoord naar

Waddenhaven Ameland

Vaarinformatie Waddenhaven Ameland

Ameland is als enige waddeneiland niet vanuit een haven op het vasteland te bereiken zonder een wantij over te steken. Een wantij is de plek waar de vloedstromen van oost en west om het eiland elkaar ontmoeten. Daar is het meest ondiepe gedeelte van het vaarwater met de minste stroming. U moet rekening houden met een maximale diepgang van ca. 1,40 meter bij vloed. Als uw route via de Noordzee en het Amerlander gat loopt, vermijdt u de wantijen.

Routes naar Waddenhaven Ameland

Wanneer u van oost naar west (of omgekeerd) een tocht langs de waddeneilanden maakt, is het meestal niet mogelijk om in één tij twee wantijen te passeren. Tenzij u via de Noordzee gaat. Op doortocht bent u dus genoodzaakt de haven van Nes aan te doen. U kunt het wantij passeren rond hoogwater.

Vanaf Schiermonnikoog en Lauwersoog volgt u de route over het wantij via de Paesenrede, Wierumer Wad, Friesche Wad en Zuiderspruit. Dan het Veerbootgat en vervolgens door de Reegeul langs de veerbootsteiger.

Vanaf Terschelling moet het wantij onder Terschelling worden gepasseerd via het Oosterom, Daarna ligt in het Borndiep de zandplaat waar de ,Blauwe Balg’ door loopt. Dit beschutte vaarwater ligt in z.g. artikel 17 gebied (van de Natuurbeschermingswet ) en mag van 15 mei tot 1 september alleen gepasseerd worden vanaf 3 uur voor HW tot 2 uur na HW. Dan via het Molengat en de Reegeul naar de haven .

Vanaf Harlingen moet u rekening houden met een vrij lang stuk over het wantij. Volg het Kimstergat, het Vingegat, het vaarwater van de Zwarte Haan, het Dantziggat, Kikkertgat en tenslotte de Reegeul. Diepgang tot ca. 1,00 m. Raadpleeg altijd de meest recente dieptetabellen en zeekaarten, het Waddenzee West- en Oostblad.

De actuele diepte- en getijden tabellen

Omdat de diepte in de vaargeulen voortdurend wisselt, verschijnen enkele malen per jaar nieuwe dieptetabellen, zowel van het westelijk als van het oosterlijk Waddezeegebied.

Marifoonkanalen in het waddengebied (Ameland)

 • kanaal 27: Ameland verkeerspost
 • kanaal 31: Jachthaven Ameland
 • kanaal 10: Veerboten Ameland
 • kanaal 11: Havendienst Harlingen
 • kanaal 5: Zeeverkeerspost Schiermonnikoog
  scheeps- en weerberichten 30 min. na elk even uur
 • kanaal 2: Verkeerscentrale Brandaris
  uitluisterplicht bij aanlopen Terschelling en Vlieland
  weer- en scheepvaartberichten 30 min. na elk oneven uur
 • kanaal 4: Centrale Meldpost Waddenzee
  melden verontreiniging, ontbrekende vaarwegmarkering, verstoringen van de natuur en informatie over het weer en de Waddenzee.
 • kanaal 23 en 83: Kustwachtcentrum Den Helder
  weerberichten om 8:05, 13:05, 19:05 en 23:05
 • kanaal 16: Kustwachtcentrum

Media

In het blad Motorboot stond een interessant artikel hoe vanuit het binnenwater naar de Waddenhavens Ameland en/of Schiermonnikoog te varen.

Sloep! publiceerde hoe je met je sloep naar Ameland vaart