Veilig en verantwoord naar

de Waddenhavens

Waddenhaven Texel
Waddenhaven Vlieland
Waddenhaven Terschelling
Waddenhaven Ameland
Waddenhaven Schiermonnikoog
zeekaart-terschelling.jpeg

Stichting Jachthavens Waddeneilanden

De Stichting Jachthavens Waddeneilanden is het samenwerkingsverband van de vijf passantenhavens op de Waddeneilanden. Wij werken samen met overheden en organisaties voor vaarrecreatie en natuurbescherming om te zorgen voor veilige jachthavens met voldoende ligplaatsen en een hoge verblijfskwaliteit. Maar ook dat u veilig en verantwoord op Werelderfgoed de Waddenzee vaart, waarbij u volop geniet van de unieke Waddennatuur zonder haar te verstoren.
Vandaar deze website en de VAAR-WIJZER-WADDENZEE.

Het bestuur bestaat uit de voorzitters van de vijf passantenhavens op de eilanden.
U kunt ons mailen via info@waddenhavens.nl.

Blauwe Balg

Image

Rose Grutto's

Image

Hier leest u hoe de samenwerking met natuurorganisaties en overheden tot stand kwam.

Voor Drone vliegers is er een gedragscode die door het Programma Rijke Waddenzee is ontwikkeld en hier is te downloaden.

Kijk ook op 'Ik pas op het Wad' voor meer informatie en achtergronden.

 

Image

Op de website van Waddenzee Werelderfgoed vindt u veel informatie over de unieke natuur van de Waddenzee.

 

Image

Steenloper

Image

Werelderfgoed de Waddenzee is een uniek natuurgebied.

De natuur en het getij maken varen op Werelderfgoed de Waddenzee tot een echte belevenis. De Waddenzee is ook van levensbelang voor heel veel vogels, vissen en zoogdieren. Zij moeten er ongestoord naar voedsel kunnen zoeken, rusten, broeden en hun jongen groot brengen.

Veilig en verantwoord varen op de Waddenzee met respect voor de natuur.

Daarvoor is de VAAR-WIJZER-WADDENZEE ontwikkeld. De Erecode om veilig en verantwoord op de Waddenzee te varen en te genieten zonder de natuur te verstoren.
Klik hier voor deze VAAR-WIJZER en maak een afdruk voor aan boord.

© 2022 STICHTING JACHTHAVENS WADDENEILANDEN
Het samenwerkingsverband van de Waddenhavens op de eilanden. Lees meer...

Design: WEBJONGENS | Login